Deze informatie is bedoeld om bestuurders van FPG-organisaties te helpen op de langere termijn hun beleid rond kwaliteit, veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu te borgen. Het bestuur van de FPG hoopt hiermee de bestuurders te verlossen van het probleem op dit brede terrein en te voorkomen dat zij zelf het wiel uit moeten vinden.

 

Veiligheid is een zeer belangrijk onderwerp en hier moet bewust mee worden omgegaan, maar houd het simpel.  Gebruik je gezonde verstand en vraag je steeds af : “Kan ik onder deze omstandigheden fijn en veilig werken/ en aciviteiten met paarden aanbieden? Dat is de kern van de zaak. Ondanks dat er zo veilig mogelijk wordt gewerkt moeten instructeurs, bestuurders, vrijwilligers, ruiters en ouders/begeleiders zich bewust zijn dat er altijd iets kan gebeuren. We werken tenslotte met levende dieren, die ondanks dat ze geschikt zijn voor dit werk niet altijd voorspelbaar zijn!

Om een en ander goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk één aanspreekpunt te hebben, en dus een bestuurslid daarvoor aan te wijzen. Uiteraard moet het betrokken bestuurslid enige technische kennis bezitten en gevoel hebben voor veilig en gezond werken. Indien u nog niet beschikt over een kundig bestuurder hiervoor, dan kan u advies vragen aan het FPG bestuur hoe dit te verwezenlijken.

Onderstaande informatie bevat een groot aantal voorbeeldbladen en standaardprotocollen die naar de eigen situatie kunnen/moeten worden aangepast. Bijna alle voorbeeldbladen en protocollen zijn opgesteld door Peter van Dijk, tijdens zijn bestuurslidmaatschap voor Manege de Hazelaar te Rotterdam. En de vormgeving nam Jan Waldus (SPG Apeldoorn) voor zijn rekening

Daarnaast heeft de FPG heeft in samenwerking met het bedrijf Pro(t)action een RI&E samengesteld voor het paardrijden met ruiters met beperkingen. www.pro-t-action.nl