Een integraal toegankelijk toilet bevat de minimale ruimte waarbinnen een persoon met een rolstoel geacht wordt zelfstandig toilethandelingen te kunnen verrichten.

Uitgangspunt hierbij is dat het toilet met afgesloten deur bruikbaar moet zijn.
Daarnaast is in dit toilet ook ruimte voor assistentie om de toiletpot te bereiken/verlaten.

Download het volledige document voor meer detailinformatie.
Toiletruimte_integraal_toegankelijk