Voor manege’s die lesgeven aan ruiters met een beperking is de toegankelijkheid van de accommodatie heel belangrijk. Hieronder eisen en afmetingen volgens wettelijke richtlijnen.

Terrein en gebouwen zijn toegankelijk voor rolstoelen. Deuren en gangen zijn breed genoeg om een paard met begeleider en een rolstoel elkaar te laten passeren.
Zie voor algemene toegankelijkheidseisen:
www.toegankelijkheidssymbool.nl

Aanbevolen maten:

 • Breedte stalgang min. 2.40 meter.
 • Breedte toegang tot rijbaan min. 1.20 m.
 • Breedte deuren paardenbox min. 1.15 m.
 • Hoogte plafond rijhal, laagste punt 4.50 m.
 • Hoogte plafond stallen laagste punt 2.25 m.
 • Rijbanen hebben een afmeting van min. 20 x 40 m.
 • Rijbanen zijn goed afsluitbaar (en afgesloten tijdens het rijden).
 • In de rijbaan zijn ramen niet op ooghoogte van de paarden geplaatst.
 • Buitenrijbanen zijn degelijk omheind zodanig dat ruiters niet over of door de omheining kunnen vallen.

Veel ruiters met een beperking laten hun benen niet verticaal afhangen naast het paard. Dus:

 • Keerwand rijbaan heeft een hellingshoek van 7 graden of meer.
 • Keerwand rijbaan is glad afgewerkt en heeft nergens uitstekende obstakels, ook niet bij ingang of andere deuren.

Ruiters met een beperking hebben vaak een opstapperron nodig. Het perron moet zoveel mogelijk zelfstandig te gebruiken zijn. Daarom:

 • De hellingshoek van de oprijbaan naar het perron is rolstoelvriendelijk.
 • Bovenvlak perron biedt manoevreerruimte aan min. 2 personen en een rolstoel.
 • Het oppervlak van hellingbaan en perron is slipvrij.
 • De eventuele rolstoellift naar het perron is zelfstandig door de ruiter te bedienen.
 • Bij en naast het opstapperron is een tillift inzetbaar.

Hulpmiddelen bij het paardrijden zijn altijd zo geconstrueerd dat in geval van nood ruiter en paard onmiddellijk van elkaar gescheiden kunnen worden.
Harnachement en hulpmiddelen worden maandelijks onderhouden en geïnspecteerd en jaarlijks door een bevoegd zadelmaker gekeurd.

Paarden worden geselecteerd op gezondheid en betrouwbaarheid. Hun functioneren wordt maandelijks besproken, ongeschikte paarden worden uit de lessen genomen. De paarden worden regelmatig bijgetraind.

Een hoger gelegen foyer is voor rolstoelen toegankelijk gemaakt met een helingbaan of een rolstoellift.

Ruimten voor sanitair zijn groot genoeg voor een rolstoel en zo nodig twee helpers.

 • Maten toiletruimte min. 2.20 x 2.20 m.
 • Toilet is geplaatst tegen het midden van de achterwand.
 • Aan weerszijden en in de rug is er steun voor de toiletgebruiker.
 • Rondom langs de muren is een alarmlijn gemonteerd op 0.40 m van de grond.

Zie voor details en plattegrond:
Toiletruimte integraal toegankelijk

Deuren zijn zoveel mogelijk door personen in een rolstoel zelf te openen en te sluiten. Dus:

 • Deurknoppen zijn geplaatst op 0.90 m vanaf de grond
 • Voor en achter iedere deur is ruimte voor een draaicirkel van min. 1.50 m.
 • Breedte van deuren voor alleen personenverkeer min. 0.88 m.
 • Geen zware drangers op de deuren.
 • Elektrisch bedienbare schuifdeuren zijn ook te overwegen.

Parkeerruimte ligt zo dicht mogelijk bij de ingang van het gebouw.

 • Maten parkeervak voor gebruiker van een rolstoel min. 3.50 x 5.00 m.
 • Breedte pad naar ingang gebouw min. 1.20 m.

Voor ruiters met visuele beperkingen treft men de volgende maatregelen:

 • Relief op de grond aanbrengen bij deuren, doorgangen, toiletten enz.
 • Deuren, doorgangen, toiletten enz. worden met contrasterende kleuren gemarkeerd.
 • Gidslijnen aanbrengen in gebouw en op terrein.
 • De letters in de rijbaan zijn zeer groot en kunnen evt. van binnen verlicht worden.
 • Gebouw en terrein overal helder en egaal verlichten.

Voor ruiters met een auditieve beperking kunnen zichtbare alarmsignalen worden ingezet.

Terrein, gebouw, gereedschappen en hulpmiddelen voldoen aan de wettelijke voorschriften aangaande veiligheid, arbeidsomstandigheden, brandgevaar, milieu-eisen, bouwvoorschriften enz. Gebouw en terreinen zijn volledig af te sluiten van openbare weg en buitengebied.