Personen die permissie hebben persoonsgegevens (zowel algemeen als bijzondere gegevens) te registreren en raadplegen, zijn verplicht tot geheimhouding tenzij er een wettelijke of redelijke noodzaak toe bestaat gegevens te verstrekken.

Integriteits- en Geheimhoudingsverklaring

Verwerkingsovereenkomst
Het is onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht dat de verwerkingsverantwoordelijke (voorheen verantwoordelijke) en de verwerker (voorheen bewerker) een verwerkersovereenkomst afsluiten. Is dat nieuw? Nee, dat moest onder de Wbp ook al. Wel nieuw is dat er een aantal verplichte onderwerpen in de AVG zijn bijgekomen die je in de verwerkersovereenkomst moet vastleggen.
Verwerkersovereenkomst