Missie en doelstellingen

Missie

De FPG ziet als haar belangrijkste taak: het bevorderen van mogelijkheden tot paardrijden voor mensen met een beperking. De FPG ziet er op toe dat haar leden hippisch, medisch en pedagogisch verantwoorde en veilige paardrijlessen aanbieden. Uitgangspunt daarbij is het welzijn van en de verantwoorde omgang met mens en dier.

Doelstelling

Paardensport is voor mensen met een beperking in Nederland beschikbaar en bereikbaar op het prestatieniveau dat past bij de individuele mogelijkheden. Dit in de disciplines rijden, mennen, voltige en huifbedrijden, en zowel recreatief als in wedstrijdverband.

Therapeutisch paardrijden
Voor mensen met beperkingen wordt het paard zo nodig ingezet voor een therapeutisch doel, passend in het behandelprogramma van de betreffende persoon.

Afdrukken

Wat is de Vereniging Federatie Paardrijden Gehandicapten

De Vereniging Federatie Paardrijden Gehandicapten, FPG, is sinds 1967 de overkoepelende organisatie van bijna 60 stichtingen en verenigingen in Nederland. De leden bieden op non profit basis het paardrijden voor mensen met een handicap aan. De FPG is op basis van een convenant horizontaal aangesloten bij de KNHS.

Promotiefilm aangepast paardrijden.

"Juist met een beperking is het fijn om paard te rijden", legt instructrice Maureen Raben uit. "Het geeft een gevoel van vrijheid en is een onbelaste manier van bewegen". Para-dressuurruiter Estée Gerritsen, lid van het Rabo Talententeam 2016, vult aan: "Ik ben er lichamelijk door op vooruit gegaan. Vroeger kon ik net zitten, nu kan ik op een paard blijven zitten". Vrijwel iedereen met een beperking kan aan paardensport doen. Bij paardrijden gebruik je bijna alle spiergroepen én het is een sociale sport, waarbij de omgang met paarden en pony's centraal staat. Of je nu een lichamelijke, visuele, verstandelijke, een lichte of zware beperking hebt: afhankelijk van de aard van de beperking zijn er verschillende aanpassingen en hulpmiddelen mogelijk.

Download film (243mb.)

Leden FPG

Bij onze leden kunnen paardenliefhebbers met een beperking meedoen aan dressuur, mennen, voltige, huifbedrijden of soms therapeutisch paardrijden. Het zwaartepunt ligt bij de recreatiesport, het 'leren paardrijden'. Er wordt met kleine lesgroepen gewerkt en vrijwillige begeleiders helpen zonodig bij de paarden en de ruiters. Voor de diverse handicaps zijn allerlei aanpassingen ontwikkeld, bijvoorbeeld aan zadels of teugels, en er zijn hulpmiddelen voor het op- en afstijgen.
Veel FPG-maneges bieden naast hun wekelijkse rijlessen ook andere activiteiten aan: ruiterkampen, diplomarijden, wedstrijden, landdagen, buitenritten, festiviteiten, enzovoort.

Lees meer...

Vrijwilligerswerk

Bij ale FPG-maneges gezamenlijk rijden wekelijks ongeveer 6000 ruiters. Zij hebben een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of meervoudige handicap. Wekelijks helpen er enige duizenden vrijwilligers bij de lessen. Nieuwe vrijwilligers zijn op veel plaatsen zeer welkom en zullen merken dat ze zinvol, boeiend en gezond werk doen.

Lees meer...

Paardrijden als therapie

Behalve aan de recreatieve en sportieve kanten van het rijden hecht de FPG veel waarde aan het paardrijden als therapie. Op enkele plaatsen is dit mogelijk, bijvoorbeeld in de revalidatie. Bij alle FPG-maneges is een paramedisch deskundige aanwezig of oproepbaar. Waar nodig adviseert die over zaken als aanpassingen, keuze van het paard en belasting van de ruiter.

Lees meer...

Opleidingen

De FPG ziet het als haar belangrijkste taak hippisch, medisch en pedagogisch verantwoorde en veilige paardrijlessen aan te bieden. Deskundigheid van lesgevers en helpers is essentieel. Het behalen van een diploma voor het geven van paardrijlessen bij FPG-maneges is mogelijk via de FPG/KNHS-opleiding 'Instructeur Paardrijden voor mensen met een beperking' . Ook vrijwilligerscursussen voor begeleiders bij het paardrijden door gehandicapten zijn beschikbaar.

Lees meer...

Veiligheid, Arbo en Protocollen

Hoog in het vaandel staat de veiligheid van deelnemers, begeleiders en accommodatie. Hiervoor kunt u een kijkje nemen op onze kennissite

Commissies

De FPG voert een actief kwaliteitsbeleid. Onder begeleiding van de Kwaliteitscommissie voeren verschillende werkgroepen een aantal Verbeterprojecten uit.

Lees meer...

Klein Hoefblad

Voor lesgevers en geïnteresseerde helpers is er het contacttijdschrift Klein Hoefblad. Het verschijnt drie maal per jaar en bevat inhoudelijke artikelen.

Lees meer...

Afdrukken

FPG Kennissite

FPG Kennissite

We zijn druk bezig met de nieuwe kennissite. Binnenkort lanceren we deze.
Agenda

Agenda

Bekijk hier de Agenda.

Lees meer....

FPG maneges

FPG maneges

Vind hier een overzicht van alle lidstichtigen aangesloten bij de FPG

Lees meer....

Opleiding

Opleiding

Hoe word je Instructeur Paardrijden Gehandicapten?

Lees meer....

Forum

Forum

Bekijk ons FPG Forum. Begin hier uw gesprek of stel een vraag.

Lees meer....

Steun de FPG

Steun de FPG

Draagt u de vereniging Federatie Paardrijden Gehandicapten een warm hart toe?

Lees meer....

Contact

Secretariaat Vereniging FPG
Het Ziedhuijs 26

cbf logo

Inloggen

Als lid van de FPG krijgt u een inlogaccount. Deze is geschikt voor het forum en voor de kennissite.