Bijzondere ledenvergadering

Het bestuur van de FPG roept haar leden op voor een

Buitengewone Ledenvergadering van de Federatie Paardrijden Gehandicapten op zaterdagochtend 26 november 2016

Plaats: BIO Vakantieoord, Bioscoopzaal, Wekeromseweg 8, 6816 VS Arnhem. *
Ontvangst met koffie en thee vanaf 9.30 uur
Aanvang vergadering: 10.00 uur, pauze 11.30 uur.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen.
 2. Vaststellen notulen 2 april 2016, reeds in uw bezit.
 3. Bestuurssamenstelling vanaf 1-1-2017
  • Het interim bestuur draagt de volgende leden voor:
   • - Ellen Boom, fysiotherapeut, manueel therapeut
   • - Frans Wientjes, Directeur Stichting Bio
   • - Wouter Veenis, voorzitter de Blijde Ruiters
   • - Rachel Boogaart, interim bestuur FPG en voorzitter ’t Hoefijzer
   • - Anneke van de Heuvel-Hoenderdos, interim bestuur FPG, eigenaresse ’t Paardrijk
   • - Jeroen van Dongen, penningmeester interim bestuur FPG, secretaris SPG langstraat
   • - Theo Pol, voorzitter interim bestuur FPG
  • Stemmen over de voorgestelde kandidaten, suggesties voor andere kandidaten vanuit de vergadering.
 4. Bestuursplannen 2017
 5. Begroting 2017
 6. Contributie
 7. Datum en plaats volgende Algemene Ledenvergadering
 8. Rondvraag
 9. Sluiting, plm. 12.30 uur met een broodje.

Het huidige interim bestuur wil Marian Cosman graag bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren. Na afloop van de vergadering is daar, tevens voor u, gelegenheid voor.

IPG-ers zijn ook van harte uitgenodigd.

Afdrukken