ANBI

Relevante gegevens van deze ANBI

Naam van deze instelling:
Vereniging Federatie Paardrijden Gehandicapten, FPG

RSIN-nummer: 815802559

Post- en bezoekadres:
Secretariaat FPG
Wekeromseweg 12
6816 VS Arnhem

Doelstelling: zie Missie en Doelstellingen

Hoofdlijnen uit het beleidsplan:
Ondersteuning van en dienstverlening aan de leden. Bevordering van samenwerking en uitwisseling onder de leden. Alle leden blijven voldoen aan de vereisten voor veiligheidsbeleid in de paardenhouderij, inclusief de extra vereisten voor aangepast paardrijden. Scholing en bijscholing van Instructeurs Paardrijden Gehandicapten. Ontwikkelingen ten aanzien van de medische en therapeutische aspecten van paardrijden voor gehandicapten volgen, ondersteunen en publiek maken. Verdere integratie van de FPG in de KNHS bewerkstelligen. Werken aan een gezonde financiële structuur, o.a. door fondsenwerving.

het volledige beleidsplan vindt u hier: download beleidsplan FPG

Bestuur: zie Bestuur

Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Gemaakt kosten worden op declaratiebasis vergoed. De bureaucoördinator heeft een dienstverband van 0.44 FTE, salariëring conform Beleidsmedewerker.

Verantwoording van activiteiten en financieel beleid:
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten alsmede de financiële verantwoording staat in de jaarverslagen vermeld. De jaarverslagen van de afgelopen jaren zijn in te zien door te klikken op de link Bestuur. Zie Bestuur

Afdrukken

FPG Kennissite

FPG Kennissite

We zijn druk bezig met de nieuwe kennissite. Binnenkort lanceren we deze.
Agenda

Agenda

Bekijk hier de Agenda.

Lees meer....

FPG maneges

FPG maneges

Vind hier een overzicht van alle lidstichtigen aangesloten bij de FPG

Lees meer....

Opleiding

Opleiding

Hoe word je Instructeur Paardrijden Gehandicapten?

Lees meer....

Forum

Forum

Bekijk ons FPG Forum. Begin hier uw gesprek of stel een vraag.

Lees meer....

Steun de FPG

Steun de FPG

Draagt u de vereniging Federatie Paardrijden Gehandicapten een warm hart toe?

Lees meer....

Contact

Secretariaat Vereniging FPG
Het Ziedhuijs 26

cbf logo

Inloggen

Als lid van de FPG krijgt u een inlogaccount. Deze is geschikt voor het forum en voor de kennissite.