Schenking

 

Fiscaal voordeel bij schenken aan de FPG.

Als officieel erkende 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI) hoeft de FPG voor schenkingen geen schenkingsrecht te betalen. Ook de Schenker heeft voordeel bij de ANBI.

De mogelijkheden voor u op een rijtje:

Eenmalige schenking
Een eenmalige schenking aan de FPG kunt u als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opvoeren. Wanneer uw totaal van schenkingen aan ANBI in één kalenderjaar tussen de 1 % en 10% ligt van uw drempelinkomen, mag u dit bedrag fiscaal verrekenen. (Tot 1% mag men niet aftrekken.)

Een voorbeeld: met een drempelinkomen van € 35.000,- en een totaal van € 1.000,- aan schenkingen in een jaar is uw fiscaal aftrekbare bedrag € 1.000 - € 350 = € 650,-. De Belastingdienst betaalt een groot deel van uw schenking dus terug.

Periodieke schenking
Periodieke schenkingen zijn fiscaal nog aantrekkelijker dan een eenmalige schenking. Uw jaarlijkse bijdrage is direct en volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U hoeft geen rekening te houden met minimale of maximale bedragen. Wel moet u per notariële akte vastleggen dat u minimaal vijf jaar elk jaar een vast bedrag zult schenken aan hetzelfde doel.
Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u bij een periodieke schenking tot 52% van het gedoneerde bedrag terug. Dat betekent dat u uw bijdrage kunt verhogen of zelfs verdubbelen zonder dat het u iets extra kost. Bij periodieke schenkingen aan de FPG vanaf € 200,- nemen wij de kosten voor het opmaken van de notariële akte voor onze rekening.

Voorbeeld bij een tarief inkomstenbelasting van 42%

  zonder akte met akte
Jaarlijkse schenking aan Vereniging FPG € 200 € 345
Teruggave belasting € 0 € 145
De schenking kost u € 200 € 200

Schenken per notariële akte kan u dus extra voordeel opleveren bovenop de reguliere fiscale aftrek.

Andere vormen van schenking

Er zijn nog veel andere manieren waarop u dankzij de belastingwet voordelig kunt schenken aan de vereniging FPG. Bijvoorbeeld een schenking 'op papier' of formele schenking.
Echtparen of partners kunnen een schenking bovendien verdelen over beide inkomens en de hele schenking zo tegen een maximaal tarief aftrekken.

Uw eigen 'Fonds op naam'
Een bijzondere manier om een extra vrijstelling van schenkingsrecht te krijgen is door bij leven of bij testament een 'Fonds op naam' op te richten, waarbij de naam en het doel door de oprichter zelf worden bepaald.  
Een Fonds op naam is een bijzondere manier om een goed doel te steunen. Bij een Fonds op naam stort u ten behoeve van het goede doel dat u uitkoos geld in een speciaal fonds. Met de opbrengsten van dat fonds worden specifieke - vooraf vastgestelde - doelen gerealiseerd.
Bijvoorbeeld de financiering van opleidingen voor de FPG of van wetenschappelijk onderzoek t.b.v. het paardrijden door ruiters met een beperking. Een Fonds op naam kunt u zowel bij leven oprichten als bij testament na uw dood.
Voor beide vormen gelden bijzondere belastingvoordelen, waarover uw notaris u uitgebreid kan informeren. Vaak wordt een Fonds op naam opgericht ter herinnering aan iemand die u zeer dierbaar is en wiens naam u aan een bepaald doel of project van het goede doel wenst te verbinden.

De belasting en nalaten aan de vereniging FPG
Nalaten aan de vereniging FPG kan belastingtechnisch heel aantrekkelijk zijn. Erkende goede doelen, zoals de FPG, zijn over het bedrag of de waarde van wat u aan hen nalaat vrijgesteld van erfrecht, ook wel successierecht genoemd.  
De meest voorkomende vormen van nalaten aan een goed doel zijn:

Erfstelling
Als u een goed doel in uw testament benoemt tot mede-erfgenaam en laat meedelen in uw nalatenschap, spreekt men van een ‘erfstelling’. Na aftrek van de kosten deelt het goede doel met het door u vastgestelde percentage mee in de opbrengst van uw nalatenschap.

Legaat
Als u in uw testament een goed doel een vast bedrag of bepaalde onroerende en/of roerende goederen of waardepapieren toewijst, spreekt men van een legaat. Het goede doel wordt dan legataris en kan uitsluitend recht doen gelden op het vaste bedrag of de bepaalde goederen of waardepapieren die u het bij testament heeft toegewezen.

Bijzondere vormen van nalaten
Er zijn ook minder gebruikelijke vormen van nalaten aan een goed doel zoals de vruchtgebruikregeling en de schenking op papier.
Bij vruchtgebruikregeling laat u het goede doel vermogen na, terwijl de opbrengst daarvan voor een bepaalde periode of zolang zij leven ten goede komt aan andere erfgenamen.
Bij schenking op papier schenkt u al bij leven geld aan een goed doel, dat u vervolgens direct weer met rente terug leent. Pas na uw dood krijgt het goede doel de feitelijke beschikking over dit geld. Deze vorm wordt uitsluitend om belastingtechnische redenen gekozen.

Over alle vormen van schenken en nalaten aan een goed doel kan de notaris u uitgebreid informeren. Bij periodieke schenkingen aan de FPG vanaf € 200,- neemt de FPG de kosten voor het opmaken van de notariële akte voor haar rekening. Hiervoor kunt u altijd contact opnemen met de FPG.

Draagt u de FPG een warm hart toe: heeft u vragen of interesse om te schenken? Neem dan contact op met ons:

06- 46 74 54 15 of infoDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken

Agenda

Agenda

Bekijk onze Agenda

Lees meer....

FPG maneges

FPG maneges

Vind hier een overzicht van alle lidstichtigen aangesloten bij de FPG

Lees meer....

Opleiding

Opleiding

Hoe word je Instructeur Paardrijden Gehandicapten?

Lees meer....

Kennissite

Kennissite

Als FPG lid kunt u gebruik maken van onze kennissite.

Lees meer....

Contact

Secretariaat Vereniging FPG
p/a Jean Louis Pisuisselaan 16
1948 AH Beverwijk
Tel. 06-46745415
info@verenigingfpg.nl
 
cbf logo federation

Inloggen

Als lid van de FPG krijgt u een inlogaccount. Deze is geschikt voor het forum en voor de kennissite.