CBF en ANBI

 

CBF

In Nederland is er geen toezicht van de overheid op goede doelen. De goede doelen sector heeft daarom zelf het toezicht geregeld en het CBF is de toezichthouder. Dit doen zij door actief en reactief toezicht te houden:

  • Actief toezicht : toetsen van goede doelen die een erkenning aanvragen of hebben, hiervoor zijn strenge kwaliteitseisen vastgesteld
  • Reactief toezicht : Onderzoeken van meldingen over erkende en niet erkende goede doelen.

Om de erkenning als goed doel te verkrijgen heeft de FPG, dus voldaan aan strenge kwaliteitseisen. Elke jaar wordt er getoetst of wij nog voldoen aan deze eisen.

Wij zijn blij dat wij de Erkenning van het CBF hebben en vermelden het CBF logo op onze site. Zo weet jij dat wij een veilig goed doel zijn om te steunen!

Voor meer informatie zie : www.cbf.nl

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. De FPG heeft een ANBI status. 

Om de ANBI status te krijgen en behouden moeten wij voldoen aan een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld: geen winstoogmerk, we moeten een actueel beleidsplan hebben en zijn verplicht bepaalde gegevens te publiceren op onze website.

Doordat wij een ANBI status hebben, hebben wij een aantal belastingvoordelen. Bijvoorbeeld: wij betalen geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die wij gebruiken voor het algemeen belang van de FPG.

Niet alleen wij hebben voordeel bij de ANBI. Maar degene die ons een gift geeft, mag de gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbeslasting. Onze vrijwilligers kunnen kosten, die zij niet vergoed krijgen onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting.

Voor meer informatie zie : www.belastingdienst.nl 

Afdrukken

Agenda

Agenda

Bekijk onze Agenda

Lees meer....

FPG maneges

FPG maneges

Vind hier een overzicht van alle lidstichtigen aangesloten bij de FPG

Lees meer....

Opleiding

Opleiding

Hoe word je Instructeur Paardrijden Gehandicapten?

Lees meer....

Kennissite

Kennissite

Als FPG lid kunt u gebruik maken van onze kennissite.

Lees meer....

Contact

Secretariaat Vereniging FPG
p/a Jean Louis Pisuisselaan 16
1948 AH Beverwijk
Tel. 06-46745415
info@verenigingfpg.nl
 
cbf logo federation

Inloggen

Als lid van de FPG krijgt u een inlogaccount. Deze is geschikt voor het forum en voor de kennissite.