Aangepast Voltigeren

Voltige voor mensen met een beperking

Bij voltige loopt het paard aan een lange longeer lijn op een cirkel. In het middenpunt van de cirkel staat de longeur die het paard de commando’s geeft. De voltigeurs doen om de beurt of gezamenlijk gymnastische oefeningen op de rug van het paard. Kinderen en volwassenen met een beperking kunnen bij een aantal FPG-maneges leren voltigeren, kijk hier waar je terecht kunt.

Recreatief voltigeren

Deze vorm van aangepast voltige is eigenlijk gelijk aan de reguliere voltige. Maar de oefeningen en de opzet van de les worden zo goed mogelijk aangepast aan het niveau van de voltigeurs met een beperking. De voltigeleider gaat niet uit van wat een voltigeur niet kan, maar van wat hij/zij wel kan. Het gaat erom samen plezier te hebben, te bewegen en met het paard bezig te zijn!  Van voltigeren leren de voltigeurs héél goed zitten en hun evenwicht vinden op een paard.

Wedstrijd voltigeren

Er zijn geen speciale wedstrijden voor voltige voor mensen met een beperking. Indien gewenst kan de voltigeleider kijken of deelname aan een reguliere voltige wedstrijd mogelijk. Of er kan in samenwerking met andere FPG maneges, die ook voltige aanbieden, een wedstrijd georganiseerd worden.

Voltige met een (ortho)pedagogisch of psychotherapeutisch doel

Voltigeren wordt ook wel gebruikt in een orthopedagogische of psychotherapeutische behandeling. De nadruk ligt daarbij op de individuele doelen zoals bijvoorbeeld sociale contacten bevorderen en niet in het echt leren voltigeren. Er wordt gewerkt met standaardoefeningen, fantasieoefeningen en spelletjes. De functie van het paard is die van motivator, sportpartner, communicatiepartner, model of spelpartner. Dit is heel specifiek en mag alleen worden aangeboden door orthopedagogen of psychotherapeuten die zich hebben gespecialiseerd in het gebruik van het paard in hun therapie. Zie hier voor meer informatie over paardentherapie/coaching.

Afdrukken

Agenda

Agenda

Bekijk onze Agenda

Lees meer....

FPG maneges

FPG maneges

Vind hier een overzicht van alle lidstichtigen aangesloten bij de FPG

Lees meer....

Opleiding

Opleiding

Hoe word je Instructeur Paardrijden Gehandicapten?

Lees meer....

Kennissite

Kennissite

Als FPG lid kunt u gebruik maken van onze kennissite.

Lees meer....

Contact

Secretariaat Vereniging FPG
p/a Jean Louis Pisuisselaan 16
1948 AH Beverwijk
Tel. 06-46745415
info@verenigingfpg.nl
 
cbf logo federation

Inloggen

Als lid van de FPG krijgt u een inlogaccount. Deze is geschikt voor het forum en voor de kennissite.