Aangepast Voltigeren

Voltige voor mensen met een beperking

Kinderen met een beperking kunnen bij een aantal FPG-maneges ook voltigeren. Het wordt dan aangepast aan hun mogelijkheden. Dit kan recreatief, sportief of pedagogisch van opzet zijn. Ook jongeren of volwassenen met een (lichte) beperking kunnen voltigeren.

Wat is voltige?

Bij het voltigeren loopt het paard aan een lange lijn op een cirkel, in het middenpunt van de cirkel staat de longeur die het paard de commando’s geeft. De kinderen die voltigeren doen om de beurt of gezamenlijk gymnastische oefeningen op de rug van het paard.

Recreatief en sportief voltigeren

Deze vorm van aangepast voltige is eigenlijk gelijk aan de reguliere voltigesport. Maar de oefeningen en de opzet van de les worden zo goed mogelijk aangepast aan het niveau van de voltigeurs met een beperking. De voltigeleider gaat niet uit van wat een kind niet kan, maar van wat een kind wel kan. Het gaat erom dat je plezier hebt, samen sport en lekker beweegt! Van voltigeren leren kinderen héél goed zitten en hun evenwicht vinden op een paard.

Voltige met een (ortho)pedagogisch of psychotherapeutisch doel

Voltigeren wordt ook wel gebruikt in een orthopedagogische of psychotherapeutische behandeling. Dit is heel specifiek en mag alleen worden aangeboden door orthopedagogen of psychotherapeuten die zich hebben gespecialiseerd in het gebruik van het paard in hun therapie.

Ortho)pedagogisch voltigeren is afkomstig van het Duitse Heilpädagogisches Voltigieren. Bij het (ortho)pedagogisch voltigeren werkt men met het paard tijdens de verzorging, de omgang met het paard en de voltige. De nadruk ligt daarbij op het sociale element, op een betere interactie en communicatie en niet zozeer in het leren voltigeren in de sportieve zin. Men werkt met standaardoefeningen, fantasieoefeningen en spelletjes. Het doel is afhankelijk van de individuele indicatiestelling: verbetering van de psychomotoriek, cognitie, concentratie, en de bevordering van sociale en persoonlijkheidsontwikkeling, ook bij gedragsproblemen. De functie van het paard is die van motivator, sportpartner, communicatiepartner, model of spelpartner.

Het (ortho)pedagogische of therapeutische proces richt zich op het ingrijpen in een lopend ontwikkelingsproces. Het doel is dit te bevorderen, te versnellen (ontwikkelingsvertraging) of te corrigeren (storingen) op sociaal, psychomotorisch, emotioneel en cognitief niveau.

Informatie: FPG-secretariaat

Afdrukken

FPG Kennissite

FPG Kennissite

We zijn druk bezig met de nieuwe kennissite. Binnenkort lanceren we deze.
Agenda

Agenda

Bekijk hier de Agenda.

Lees meer....

FPG maneges

FPG maneges

Vind hier een overzicht van alle lidstichtigen aangesloten bij de FPG

Lees meer....

Opleiding

Opleiding

Hoe word je Instructeur Paardrijden Gehandicapten?

Lees meer....

Forum

Forum

Bekijk ons FPG Forum. Begin hier uw gesprek of stel een vraag.

Lees meer....

Steun de FPG

Steun de FPG

Draagt u de vereniging Federatie Paardrijden Gehandicapten een warm hart toe?

Lees meer....

Contact

Secretariaat Vereniging FPG
Het Ziedhuijs 26

cbf logo

Inloggen

Als lid van de FPG krijgt u een inlogaccount. Deze is geschikt voor het forum en voor de kennissite.