Huifbedrijden

huifbed rijdenVoor wie het rijden op een paard of pony niet (meer) geschikt is, bestaat de mogelijkheid van huifbedrijden. Een uitkomst voor mensen met ernstig verminderde mobiliteit en rolstoel afhankelijke mensen, zoals mensen met een meervoudig complexe beperking of chronische ziekte.

Het huifbed is een frame gemaakt van metaal, die wordt voortbewogen door twee pony’s of paarden. Net boven de ruggen van de pony's/paarden hangt een doek. Deze is zo nodig in hoogte verstelbaar, zodat de ponyruggen net worden geraakt. Boven het frame is een overkapping gemaakt, net als bij een huifkar. Degene die op het doek ligt, is zo beschermd tegen regen, zon en prikkels. In het huifbed hangt een tillift, waarmee de deelnemer op het huifbed getild kan worden. Het huifbed wordt bestuurd door een ervaren koetsier en deze wordt ondersteund door 1 of 2 begeleiders die mee lopen of naast de koetsier zitten.

Door het huifbedrijden heeft de deelnemer contact met de beide pony’s/paarden. Hun warmte en masserende bewegingen zorgen voor ontspanning en kunnen een gunstige invloed hebben op het lichamelijke functioneren, onder andere verbetering van de bloedsomloop, spijsvertering en stofwisseling.

Voordat gestart kan worden met huifbedrijden vindt er een intake gesprek plaats, zodat gekeken kan worden of huifbed rijden mogelijk/ wenselijk is en bepaald kan worden hoe het huifbedrijden het beste vorm gegeven kan worden.

Huifbedrijden is op verschillende FPG maneges mogelijk, kijk hier waar je terecht kunt.

Afdrukken